Willie de zebra

Willie de zebra woont in de dierentuin en daar komen veel mensen en kinderen naar hem kijken omdat hij zo mooi gestreept is. Eerst woonde Willie in Afrika, daar wonen nog veel meer zebra’s. Maar Willie verhuisde met zijn vader en moeder naar de dierentuin en daar wordt heel goed voor de zebra s gezorgd. Maar toch is Willie niet blij in de dierentuin. Hij is een beetje jaloers op de andere dieren b.v. op de bruine beren en op de mooie witte ijsberen. Hij zag een Pauw met prachtige gekleurde veren en hij zag de vogels die weg konden vliegen naar andere landen of naar tuinen waar de mensen lekker vogelvoer hadden uitgestrooid. En ik heb alleen maar strepen op mijn lijf, zei hij, het is net of ik altijd in mijn pyjama loop. Willie probeerde altijd weg te kruipen als de mensen naar hem kwamen kijken, dan ging hij onder een boom staan. Maar in die boom woonde Johannes de duif, die vloog dikwijls naar het bos of naar de stad, maar ‘s avonds kwam hij altijd weer terug naar zijn nest in de boom en hij vertelde dan aan Willie waar hij was geweest en wat hij had gezien. Die duif zag dat Willie niet gelukkig was en dat vond hij wel jammer. Hij zei:”zebra’s kunnen niet vliegen, dus jij bent nog nooit in de stad geweest, in de stad is het heel druk er rijden auto’s fietsen en brommers en de mensen kunnen niet veilig de de straat oversteken. En weet je wat de mensen die de baas zijn in de stad gedaan hebben? Ze hebben op verschillende plaatsen in de stad zwart-witte strepen op de straat gezet en als de mensen veilig de straat willen oversteken dan lopen ze over die strepen de weg over en dan moeten de auto’s, fietsen en brommers wachten tot ze aan de overkant zijn. En weet je hoe ze die gestreepte plaatsen noemen? Dat noemen ze zebrapaden en alle mensen zijn daar heel blij mee. Dus Willie jij moet niet boos zijn of ontevreden maar je moet heel trots zijn op je gestreepte huid, want in heel de wereld kunnen de mensen nu veilig oversteken op jouw zebrapad.
Willie werd er heel blij van toen hij dat hoorde en hij was nu ook heel trots als de mensen naar hem kwamen kijken. En de duif was zijn beste vriend geworden!!

(2021)